OŚWIADCZENIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 DS-GV

Ogólne

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz za zainteresowanie naszymi usługami. Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony Państwa prywatności jako użytkowników naszej strony internetowej i podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych ściśle przestrzegamy przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności przetwarzania Państwa danych osobowych.

Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Osoba odpowiedzialna BREMER AG
Ulica: Grüner Weg 28-48
Kod pocztowy miasta: 33098 Paderborn
Telefon: +49 5251 770 0
Faks: +49 5251 770 110
E-mail: info@bremerbau.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nazwisko: Oliver Baldner
Telefon: +49 5251 688948-0
Faks: +49 5251 688948-4
E-mail: dsb_bremerbau@bits.gmbh

 

Cele, dla których przetwarzane są dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania:

Cele przetwarzania danych
 

 • Ładowanie i przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
  Podstawa prawna: Art. 88 DS-GVO w połączeniu z. § 26 ust. 1 BDSG (nawiązanie stosunku pracy)
   
 • Przetwarzanie informacji technicznych w celu świadczenia usługi i optymalizacji prezentacji informacji pobranych przez odwiedzającego na odpowiednim urządzeniu końcowym
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO (uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej)
   
 • Integracja zewnętrznych czcionek Google
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO (uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej)
   
 • Korzystanie z map w usłudze "Google Maps"
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO (uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego)
   
 • Integracja filmów z platformy "YouTube“
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO (uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego)
   
 • Integracja filmów z platformy "Vimeo"
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO (uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego)
   
 • Wykonanie zewnętrznego kodu frameworka JavaScript "jQuery"
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO (uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego)
   
 • W przypadku wykorzystania: Kontrola obecności w Internecie i dostosowanie procesów do potrzeb podczas korzystania z Internetu za pomocą plików cookie
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO (uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej)


  Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO, uzasadnione interesy dotyczą stałej analizy i poprawy obecności w Internecie oraz optymalizacji dla użytkownika. Jeśli stosowane są techniki pomiaru zasięgu, zostaną Państwo o tym oddzielnie poinformowani w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i będą Państwo mieli możliwość wniesienia sprzeciwu. Naszym uzasadnionym interesem w zakresie pomiaru zasięgu jest analiza, optymalizacja i ekonomiczna eksploatacja naszej strony internetowej.

Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, ze względów organizacyjnych i technicznych, przetwarzane są następujące dane:

 • Adresy IP odwiedzających
 • Nazwy stron, do których uzyskano dostęp
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa używanej przeglądarki
 • Nazwa systemu operacyjnego
 • Nazwa wyszukiwarki lub linku zewnętrznego
 • Nazwa pobieranych plików


Jeśli przekażą nam Państwo dane za pośrednictwem naszych formularzy online, podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji danego celu.

O ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec śledzenia przez Google Analytics i stosowania plików cookie, oceniamy korzystanie z naszej strony internetowej. Obejmuje to:
•    przeglądane strony
•    współczynnik odrzuceń
•    długość pobytu na danej stronie

Tożsamość użytkowników nie jest nam znana i nie podejmujemy żadnych działań w celu uzyskania takich informacji w inny sposób. Te dane techniczne analizujemy anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych, aby móc stale optymalizować naszą obecność w Internecie i jeszcze bardziej uatrakcyjniać nasze oferty internetowe. Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od danych osobowych w bezpiecznych systemach. Z tego względu Państwa dane osobowe oraz prywatność są zawsze chronione.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie za Państwa zgodą lub na podstawie upoważnienia ustawowego. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom państwowym oraz organom uprawnionym do otrzymywania informacji w ramach odpowiednich przepisów prawa lub jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy orzeczenia sądu. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych. W celu technicznej realizacji świadczonych usług, zleciliśmy odpowiednim firmom przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu. Są to:

Wykonawca

 • Mittwald CM Service, Espelkamp
  Świadczona usługa: Hosting strony internetowej
   
 • Centrum komputerowe zlokalizowane w Niemczech
  Świadczona usługa: Dzierżawa i obsługa serwerów wirtualnych w ramach przetwarzania zleconego zgodnie z art. 28 DS-GVO

 

Wykorzystanie plików cookie

Ta strona używa tzw. plików cookie. Te pliki cookie są ustawiane tylko po rejestracji w obszarze CMS backend. Do normalnego użytku bez rejestracji nie są używane żadne pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z naszego serwera internetowego do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym komputera. Nie są przechowywane żadne dane osobowe, a jedynie indywidualny pseudonim. Informacje te są wykorzystywane np. do rozpoznawania użytkownika podczas nawigacji na naszych stronach oraz do ułatwiania nawigacji.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o umieszczaniu plików cookies. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest dla Państwa przejrzyste. Alternatywnie można również przeglądać tę stronę bez plików cookie. Mogą to Państwo ustawić w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, że niektóre funkcje strony internetowej mogą być wtedy częściowo lub całkowicie niedostępne.

Korzystanie z usług zewnętrznych

Nasza strona internetowa wykorzystuje treści pochodzące od zewnętrznych dostawców. Mogą to być filmy, czcionki lub skrypty. W rozdziale "Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania" wyjaśniliśmy szczegółowo poszczególne cele i podstawę prawną, w oparciu o którą wykorzystujemy te treści. W celu wyświetlenia treści ofert osób trzecich, z przyczyn technicznych konieczne jest, aby Państwa adres IP został przekazany do odpowiedniego dostawcy. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób dany dostawca zewnętrzny wykorzystuje Państwa dane osobowe. Jednak poniżej przedstawiamy Państwu przegląd wszystkich usług osób trzecich, z których korzysta ta strona. Jeśli to możliwe, przekażemy Państwu również odpowiedni link do oświadczenia o ochronie danych dostawcy zewnętrznego, aby mogli Państwo wywołać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz, jeśli to możliwe, wskazać na istniejącą możliwość sprzeciwu.

Usługa zewnętrzna

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. Pomimo starannej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Twoje bezpieczeństwo

Chronimy Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, manipulacją lub zniszczeniem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym. Cała komunikacja pomiędzy Państwa urządzeniem końcowym a naszymi serwerami jest zaszyfrowana. Dotyczy to zarówno pobierania dokumentów lub informacji, które oferujemy Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak i informacji, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zgłoszeniowego.

Czas składowania

Przekazane nam dane osobowe zostaną automatycznie usunięte, jeżeli cele przetwarzania nie będą już miały zastosowania. Szczegółowo obowiązują następujące okresy przechowywania:

Kategoria przechowywanych danych

 • Dane techniczne i protokoły zapewniające działanie strony internetowej
  Okres usunięcia: 60 dni
   
 • Dane dotyczące śledzenia ruchu na stronach internetowych
  Okres usuwania: Twój adres IP jest anonimizowany już w momencie śledzenia strony internetowej poprzez usunięcie ostatniego oktetu. W związku z tym w dalszym toku analizy nie są przetwarzane żadne dane osobowe.
   
 • treści, które przesyłasz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub aplikacyjnego.
  Okres usuwania: Okresy przechowywania tych treści zależą od rodzaju przekazywanych informacji oraz od obowiązujących ustawowych okresów przechowywania. Jeżeli otrzymana aplikacja nie doprowadzi do zawarcia umowy o pracę, dane zostaną automatycznie usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji. Jeżeli w ramach swoich praw podmiotowych zażądają Państwo wcześniejszego usunięcia danych, zostaną one niezwłocznie usunięte na Państwa żądanie.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W każdej chwili masz prawo do informacji na temat przechowywanych danych osobowych na Twój temat. Zgodnie z art. 16 do 20 DS-GVO mają Państwo również prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Odwołanie obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Prawo do odwołania

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza GDPR, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe to informacje o tożsamości użytkownika. Obejmuje to na przykład takie informacje, jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Nie musisz ujawniać danych osobowych, aby korzystać z tej strony. W niektórych przypadkach potrzebujemy jednak Państwa nazwiska i adresu oraz innych informacji, abyśmy mogli świadczyć żądane usługi.

Dotyczy to na przykład korzystania z naszego formularza kontaktowego, przesyłania informacji, odpowiadania na indywidualne pytania lub korzystania z naszego formularza do składania wniosków online. Jeśli będzie to konieczne, zwrócimy na to uwagę. Ponadto przechowujemy i przetwarzamy tylko te dane, które zostały przez Państwa podane dobrowolnie lub automatycznie. Jeśli korzystają Państwo z usług doradczych, gromadzimy z reguły tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia usług. Jeśli poprosimy Państwa o dalsze dane, będą to informacje dobrowolne. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, o których zostali Państwo poinformowani i które zostały wyjaśnione poniżej.

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych w każdej chwili, zwłaszcza jeśli będzie to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy również niniejsze informacje o ochronie danych. Prosimy zatem o zapoznanie się z aktualną wersją niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Pytania, sugestie, skargi

W przypadku dalszych pytań dotyczących informacji o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych można zwrócić się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.