Centrum badawczo – rozwojowe

7R Kraków BWI7R Kraków BWI17R Kraków BWI2
 
Miejscowość

Kraków – Balice

Powierzchnia

9.983 m²

Długość, szerokość, wysokość

Hala: 104 / 50 / 9,4 m Biurowiec: 69 / 34 / 9,6 m

Typ budynku

Budynek produkcyjny,  Office buildings

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

9 m-cy

Specyfika

Budowa laboratorium badawczo-rozwojowego oraz budynku biurowego wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą, budynkami technicznymi i zagospodarowaniem terenu.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Balicach pod Krakowem.
Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane, na których oparta jest konstrukcja stalowa dachu składająca się z dźwigarów o rozpiętości 26 m i 12,5  m. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej o grub. 17,5 cm.
Budynek biurowy posiada również konstrukcje szkieletową, której elementami nośnymi są prefabrykowane słupy żelbetowe. Stropy wykonane są z prefabrykowanych płyt kanałowych, natomiast konstrukcja stalowa dachu oparta na słupach składa się z dźwigarów o rozpiętości 11 m i 8 m. Elewacja w części głównego atrium wykonana jest w szklanym systemie fasadowym, a jej pozostąła część z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej o grub. 17,5 cm.
Na terenach zewnętrznych usytuowany jest zbiornik przeciwpożarowy, zbiornik retencyjny, wartownia oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe.