7R Rzeszów Etap I

7R Rzeszów Etap I7R Rzeszów Etap I1
 
Miejscowość

Rzeszów

Powierzchnia

15.165 m²

Długość, szerokość, wysokość

226 / 120 / 12,5 m

Typ budynku

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

6 m-cy

Specyfika

Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą i budynkami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie w sąsiedztwie drogi ekspresowej S19 i autostrady A4. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych PIR grub. 10 cm. Na terenach zewnętrznych usytuowany jest zbiornik przeciwpożarowy, zbiornik retencyjny oraz wartownia.