Budynek produkcyjno – magazynowy, Etap II

7R Rzeszów Etap II7R Rzeszów Etap II17R Rzeszów Etap II27R Rzeszów Etap II3
 
Miejscowość

Rzeszów

Powierzchnia

31.360 m²

Długość, szerokość, wysokość

215 / 144 / 12,5 m

Typ budynku

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

7 m-cy

Specyfika

Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z blokami socjalno-biurowymi oraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie w sąsiedztwie drogi ekspresowej S19 i autostrady A4. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych PIR grub. 10 cm. Obiekt będzie posiadał ceryfikat BREEAM na poziomie GOOD.