Budynek produkcyjno – magazynowy, Hala B

Hillwood Kłobuck Hala BHillwood Kłobuck Hala B1Hillwood Kłobuck Hala B2
 
Miejscowość

Kłobuck

Powierzchnia

19.335 m²

Długość, szerokość, wysokość

145 / 133 / 12,0

Typ budynku

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

6 m-cy

Specyfika

Budowa centrum produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno  biurową (budynek B)

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Libidza, przy drodze krajowej nr 43, trasa Częstochowa – Kłobuck. W odległości około 5 km znajdować się będzie węzeł autostradowy, autostrady A1 – Częstochowa Zachód.

Główna konstrukcja wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych sztywno zamocowanych w fundamentach, na której spoczywa dach w postaci kratownic o rozpiętości do 24 m, opartych na stalowych podciągach kratownicowych, podciągach strunobetonowych w strefach dokowych, a także obwodowo na słupach żelbetowych w osiach elewacyjnych. Obudowa budynku wykonana jest z płyt warstwowych z rdzeniem PIR. Izolację dachu stanowić będzie wełna mineralna zabezpieczona przeciwwilgociowo za pomocą membrany dachowej z PVC.

W skład inwestycji wchodzi również przebudowa drogi krajowej DK 43 oraz budowa dróg gminnych. Przebudowa DK 43 będzie polegać na wybudowaniu skrzyżowania typu rondo, które umożliwi bezkolizyjny zjazd na nowo budowane drogi gminne i na teren Centrum produkcyjno – magazynowego Hillwood Kłobuck.