Budynek magazynowo – usługowy

Hillwood OleśnicaHillwood Oleśnica1Hillwood Oleśnica2
 
Miejscowość

Oleśnica

Powierzchnia

52.975 m²

Długość, szerokość, wysokość

316 / 181 / 12,5

Typ budynku

Logistics building

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

8 m-cy

Specyfika

Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, pompownią i zbiornikiem ppoż., zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi, zbiornikiem retencyjnym oraz drogami i placami.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Sokołowicach koło Oleśnicy w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S8. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Główna konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych posadowionych na stopach fundamentowych w siatce o wymiarach 12 x 22,5 m oraz 24 x 22,5 m w częściach dokowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętości 12, 22,5 i 24 m. Elewacja wykonana w płyt warstwowych.