Budynek produkcyjno – magazynowo – usługowy, Etap II

Hillwood Ruda Śląska Etap II
 
Miejscowość

Ruda Śląska

Powierzchnia

20.863 m²

Długość, szerokość, wysokość

108 / 192 / 12,5

Typ budynku

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

10 m-cy

Specyfika

Budowa hali produkcyjno – magazynowo – usługowej wraz z zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi,  infrastrukturą  oraz zagospodarowaniem terenu

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej w sąsiedztwie Trasy Średnicowej oraz Trasy N-S. Hala posiada konstrukcję szkieletową żelbetowo-stalową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 18 m oraz podciągów długości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych.