POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz INFORMACJA ZGODNIE Z ART. 13 DS-GV

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,
czekamy na Państwa wizytę na naszej stronie internetowej oraz na zainteresowanie usługami które świadczymy.
Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony Państwa prywatności jako użytkowników i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz użytkowania. Dotyczy to w szczególności przetwarzania Państwa danych osobowych.
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego:

BREMER AG
Ul. Grüner Weg 28-48
Kod pocztowy/Miejscowość: 33098 Paderborn
Telefon: +49 5251 770 0
Faks: +49 5251 770 110
E-mail: info@bremerbau.de


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Imię i nazwisko: Oliver Baldner
Telefon: +49 5251 688948-0
Faks: +49 5251 688948-4
E-mail: dsb_bremerbau@bits.gmbh


Cele, dla których przetwarzane są dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania:
Cele przetwarzania

 • Ściąganie oraz przesyłanie dokumentów aplikacyjnych.
  Podstawa prawna: Art. 88 DS-GVO i.V.m. Sekcja 26 (1) BDSG (uzasadnienie zatrudnienia).

 • Przetwarzanie informacji technicznych w celu świadczenia usług oraz optymalizacji wyświetlania informacji uzyskanych przez odwiedzającego na wszelkich urządzeniach podczas jego obecności w sieci.
  Podstawa prawna: Art. 6 pkt 1 lit. f DS-GMO (uzasadnione zainteresowanie osoby odpowiedzialnej).

 • Integracja zewnętrznych czcionek z Google
  Podstawa prawna: Art. 6 pkt 1 lit. f DS-GMO (uzasadnione zainteresowanie osoby odpowiedzialnej).

 • Korzystanie z usługi "Mapy Google"
  Podstawa prawna: Art. 6 pkt 1 lit. f DS-GMO (uzasadnione zainteresowanie osoby odpowiedzialnej).

 • Integracja filmów z platformy "YouTube"
  Podstawa prawna: Art. 6 pkt 1 lit. f DS-GMO (uzasadnione zainteresowanie osoby odpowiedzialnej).

 • Integracja filmów z platformy "Vimeo"
  Podstawa prawna: Art. 6 pkt 1 lit. f DS-GMO (uzasadnione zainteresowanie osoby odpowiedzialnej).

 • Wykonanie zewnętrznego kodu skryptu JavaScript "jQuery"
  Podstawa prawna: Art. 6 pkt 1 lit. f DS-GMO (uzasadnione zainteresowanie osoby odpowiedzialnej).

 • W przypadku użycia: kontrola strony internetowej w procesie użytkowania za pomocą plików cookie.
  Podstawa prawna: Art. 6 pkt 1 lit. f DS-GMO (uzasadnione zainteresowanie osoby odpowiedzialnej)

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GMO.
Uzasadnione interesy polegają na stałej analizie oraz ciągłym ulepszaniu strony internetowej oraz optymalizacji jej przydatności dla użytkownika. Jeżeli stosowane są techniki pomiaru zasięgu, użytkownik zostanie o tym oddzielnie poinformowany w niniejszej polityce prywatności i będzie miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu. Nasze uzasadnione zainteresowanie pomiarami zasięgu służy analizie, optymalizacji i ekonomicznemu działaniu naszej obecności w Internecie.


Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Podczas korzystania z naszej strony przetwarzane są następujące dane ze względów organizacyjnych ora technicznych:

• Adresy IP odwiedzających
• Nazwa odwiedzonych stron
• Data i godzina dostępu
• Nazwa używanej przeglądarki
• Nazwa systemu operacyjnego
• Nazwa wyszukiwarki lub link zewnętrzny
• Nazwa pobranych plików

Jeśli dostarczą nam Państwo za pośrednictwem naszych formularzy online Państwa dane osobowe to zostaną one przetworzone w celu spełnienia określonego celu.

O ile nie sprzeciwiają się Państwo śledzeniu przez Google Analytics oraz wykorzystaniu plików cookie, oceniamy naszą obecność w Internecie następująco: 

• wywołane strony
• współczynnik odrzuceń
• długość pobytu na odpowiedniej stronie

Nie jesteśmy świadomi tożsamości użytkowników oraz nie podejmujemy żadnych działań w celu uzyskania informacji w jakikolwiek inny sposób. Oceniamy te dane techniczne anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych, aby móc stale optymalizować naszą stronę internetową i sprawić, by nasz oferta internetowa była jeszcze bardziej atrakcyjna. Anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od danych osobowych, które są przechowywane w zabezpieczonych systemach. Państwa dane osobowe oraz Państwa prywatność są przez cały czas chronione.


Odbiorca Państwa danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie ustawowej licencji. Przekazywanie danych osobowych do instytucji państwowych oraz organów uprawnionych do otrzymywania informacji odbywa się wyłącznie w ramach odpowiednich przepisów prawnych lub w zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy orzeczenia sądowego. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych. W celu dbania o najwyższą jakość świadczonych usług zleciliśmy firmom zewnętrznym dbanie o Państwa dane osobowe w naszym imieniu. 

Są to następujący kontrahenci:
Mittwald CM Service, Espelkamp
Świadczona usługa: Hosting strony internetowej
Data center z lokalizacją w Niemczech
Świadczone usługi: wynajem oraz obsługa wirtualnych serwerów w ramach realizacji zamówienia zgodnie z Art. 28 DS-GVO


Zastosowanie plików cookie
Ta strona używa tak zwanych plików cookie. Pliki cookie zostały zastosowane tylko po w obszarze backendu CMS. W normalnym użytkowaniu bez logowania nie są używane żadne pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe wysyłane z naszego serwera WWW do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym komputera. Tym samym nie są przechowywane żadne dane osobowe, a jedynie indywidualny pseudonim. Ta informacja jest używana na przykład po to, aby rozpoznać użytkownika podczas nawigacji po naszych stronach oraz aby ułatwić użytkownikowi nawigację.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o rozmieszczeniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie staje się bardzo przejrzyste. Alternatywnie można także przeglądać stronę bez plików cookie. Tą funkcje można także ustawić w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje witryny mogą być częściowo lub całkowicie niedostępne.


Korzystanie z usług zewnętrznych
Nasza strona internetowa korzysta z treści od zewnętrznych dostawców. Mogą to być filmy, czcionki lub skrypty. Poszczególne cele i podstawę prawną związaną z tym aspektem opisaliśmy szczegółowo w podpunkcie „cele dla których dane osobowe są przetwarzane oraz podstawy prawne do przetwarzania”. Ze względów technicznych konieczne jest przedstawienie treści używanych stron w celu zapewnienia, że Państwa adres IP zostanie przesłany do odpowiedniego dostawcy. Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób strony podmiotów trzecich wykorzystują Państwa dane osobowe. Poniżej przedstawiamy przegląd wszystkich usług stron podmiotów trzecich używanych przez tę witrynę. Jeśli będzie istniała taka możliwość to udostępnimy także odpowiedni link do polityki prywatności zewnętrznego dostawcy, aby można było uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ewentualnie wyrazić sprzeciw na ich przetwarzanie.


Usługi zewnętrzne
Zewnętrzne czcionki od Google, Inc., www.google.com/fonts ("Czcionki Google"). Integracja czcionek Google odbywa się przez wywołanie serwera w Google (zwykle w USA).
Polityka prywatności: www.google.com/policies/privacy/
Możliwość wyrażenia sprzeciwu: www.google.com/settings/ads/

Mapy udostępnione przez Google Maps poprzez zewnętrznego dostawcę usług Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Polityka prywatności: www.google.com/policies/privacy/
Możliwość wyrażenia sprzeciwu: www.google.com/settings/ads/
Zewnętrzna platforma wideo "YouTube" Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Polityka prywatności: www.google.com/policies/privacy/
Możliwość wyrażenia sprzeciwu: www.google.com/settings/ads/
Wideo Vimeo z Vimeo, Inc.m 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Polityka prywatności: www.vimeo.com/privacy
Zewnętrzny kod JavaScript "jQuery" dostarczony przez niezależną fundację jQuery, jquery.org


Linki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy kontroli nad ich operatorami oraz ich sposobem przestrzegania polityki prywatności. Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść powiązanych stron odpowiedzialni są tylko i wyłącznie ich operatorzy.


Państwa bezpieczeństwo
Chronimy Państwa dane poprzez środki techniczne oraz organizacyjne przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym. Cała komunikacja między urządzeniem a naszymi serwerami jest szyfrowana. Odnosi się to zarówno do pobierania dokumentów lub informacji, które oferujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak również do informacji dostarczanych nam za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Czas przechowywania
Dane osobowe, które zostały nam przez Państwa przekazane zostaną automatycznie usunięte, o ile cel przetwarzania został wyeliminowany. W szczególności obowiązują następujące okresy przechowywania:

Kategoria przechowywanych danych

 • Dane techniczne oraz protokoły zapewniające działanie strony internetowej
  Okres usunięcia: 60 dni
 • Dane śledzenia sieci
  Termin usunięcia: Anonimizacja adresu IP odbywa się w momencie śledzenia w sieci, poprzez usunięcie ostatniego oktetu. W trakcie analizy nie będzie procesu przetwarzania danych osobowych
 • Treść, którą przesyłają Państwo do nas poprzez formularz kontakt lub formularz aplikacyjny.
  Okres usuwania: okresy przechowywania tych treści zależą od rodzaju przekazywanych informacji oraz od obowiązujących ustawowych okresów przechowywania. Jeśli otrzymany wniosek nie doprowadzi do zawarcia umowy o pracę, dane zostaną automatycznie usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia procesu składania wniosku. O ile użytkownik zażąda usunięcia danych we wcześniejszym terminie w ramach prawa podmiotu danych, dane zostaną natychmiast usunięte na żądanie.


Prawa zainteresowanych
W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo także prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z artykułem 16 do 20 DS-BER.


Prawo do odwołania zgody
W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę. Odwołanie stosuje się ze skutkiem natychmiastowym.


Prawo apelacji

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza DS-BER, mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego.


Udostępnianie Państwa danych osobowych
Dane osobowe to informacje o tożsamości. Zakres ten obejmuje na przykład nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Korzystanie z tej strony internetowej nie wymaga ujawniania danych osobowych. W niektórych przypadkach istnieje konieczność podawania nazwiska, adresu i innych danych, dzięki czemu będziemy mogli dostarczyć Państwu wymagane usługi.

Dotyczy to na przykład korzystania z naszego formularza kontaktowego oraz z naszego formularza do zastosowań internetowych. Będą Państwo na bieżąco informowani o potrzebie podania danych osobowych. Ponadto przechowujemy oraz przetwarzamy dane osobowe dobrowolnie lub automatycznie. Jeśli korzystają Państwo z usług doradczych, zbierane są tylko takie dane, jakie są potrzebne do świadczenia tych usług. Jeśli prosimy Państwa o więcej informacji, to są to informacje dobrowolne. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celach określonych oraz wyjaśnionych poniżej.


Zmiana polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie zasad bezpieczeństwa oraz prywatności, szczególnie gdy wymagają tego zmiany techniczne. W takich przypadkach w razie potrzeby dostosujemy również odpowiednie powiadomienia o prywatności. Proszę zwrócić uwagę na aktualną wersję polityki prywatności.


Pytania, sugestie, skargi
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące Polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo bezpośrednio skontaktować się z naszym specjalistą ds. Prywatności korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.