Budynki magazynowo-produkcyjne

 
Miejscowość

Mysłowice

Powierzchnia

50.500 m²

Długość, szerokość, wysokość

170 / 318 / 14 m

Typ budynku

Logistics building,  Budynek produkcyjny

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

11 m-cy

Specyfika

Budowa hali magazynowo – produkcyjnej z drogą dojazdową, portiernią, pompownią ppoż., zbiornikiem z wodą na cele ppoż.  infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym oraz zbiornikiem retencyjnym.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Mysłowicach przy ul. Cmentarnej, w niedalekim sąsiedztwie węzła drogowego Mysłowice/Brzęczkowice, gdzie łączą się ze sobą Autostrada A4, która należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego oraz Droga Ekspresowa S1. Hala zostanie wykonana w konstrukcji szkieletowej  prefabrykowanej (żelbetowe słupy oraz stalowa konstrukcja dachu), a obudowa z płyt warstwowych w układzie pionowym.
W obiekcie dostępna będzie powierzchnia magazynowa oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Całość terenu zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą: wewnętrzny układ drogowy, portiernię, pompownię ze zbiornikiem pożarowym oraz zbiornik retencji wody deszczowej. Obiekt będzie posiadał ceryfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD.