7R Rzeszów Etap I

 
Dane budynek
Miejscowość
Rzeszów
Powierzchnia
15.165 m²
Długość, szerokość, wysokość
226 / 120 / 12,5 m
Typ budynku
Budynek produkcyjny,  Logistics building
Zakres usług
pod klucz
Czas budowy
6 m-cy
Specyfika

Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą i budynkami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie w sąsiedztwie drogi ekspresowej S19 i autostrady A4. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych PIR grub. 10 cm. Na terenach zewnętrznych usytuowany jest zbiornik przeciwpożarowy, zbiornik retencyjny oraz wartownia.