Goodman Modlniczka SMA

 
Dane budynek
Miejscowość
Modlniczka
Powierzchnia
11.340 m²
Długość, szerokość, wysokość
85 / 136 / 12,5 m
Typ budynku
Logistics building,  Office buildings
Zakres usług
pod klucz
Czas budowy
8 m-cy
Specyfika

Budynek produkcyjno – magazynowy WH10 z segmentem socjalno – biurowym, portiernią, zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi, zbiornikiem retencyjnym oraz drogami i placami.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Modlniczka, oddalonej od centrum Krakowa o około 14 km, realizowana w ramach rozbudowy centrum logistycznego Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Cały budynek przeznaczony jest dla jednego najemcy. Główna konstrukcja nośna hali wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych utwierdzonych w stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętościach 12 i 22,5 m, pokryte blachą trapezową. Wewnętrzne pomieszczenia techniczne, produkcyjne oraz socjalne wykonane w technologii murowanej oraz technologii ścian gipsowo-kartonowych. Trzykondygnacyjną część socjalno-biurową sąsiadującą z halą zaprojektowano w technologii mieszanej. Konstrukcję biura stanowią prefabrykowane żelbetowe słupy, podciągi i stropy. Ściany zewnętrzne murowane wypełniające z izolacją termiczną.