Budynek magazynowo - usługowy

 
Miejscowość

Łódź

Powierzchnia

34.560 m²

Długość, szerokość, wysokość

240 / 144 / 12,5 m

Typ budynku

Logistics building,  Cold storage facilities

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

8 m-cy

Specyfika

Przebudowa hali produkcyjno-magazynowej A w osiach 1-11/A-M w zespole budynków centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego w Łodzi. Budowa pylonu reklamowego, infrastruktury towarzyszącej, przebudowa terenów zewnętrznych oraz zmiana układu komunikacji wewnętrznej. Budowa parkingów dla samochodów ciężarowych, osobowych i elektrycznych wraz z portierniami wjazdowymi i niezbędą infrastrukturą techniczną.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Łodzi (dzielnica Górna) w sąsiedztwie drogi krajowej nr 91. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Główna konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych posadowionych na stopach fundamentowych w siatce o wymiarach 12 x 24 m oraz 24 x 24 m w częściach dokowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętości 12, 24 m. Elewacja wykonana jest z płyt warstwowych. W północnej części hali znajdować  się będzie część biurowa dwukondygnacyjna, wydzielona z powierzchni hali jako osobna strefa ZLIII o powierzchni ok. 10.000 m2. Przy hali zostanie wykonana nawierzchnia z betonu drogowego o powierzchni ok. 40.000 m2 . Przebudowywany fragment hali będzie doświetlony 181 szt. pasm świetlnych oraz oknem o wymiarach ok. 200 x 4 m. Hala zostanie przebudowana na halę typu „cross-dock“.