Hillwood Oleśnica

 
Dane budynek
Miejscowość
Oleśnica
Powierzchnia
52.975 m²
Długość, szerokość, wysokość
316 / 181 / 12,5
Typ budynku
Logistics building
Zakres usług
pod klucz
Czas budowy
8 m-cy
Specyfika

Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, pompownią i zbiornikiem ppoż., zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi, zbiornikiem retencyjnym oraz drogami i placami.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Sokołowicach koło Oleśnicy w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S8. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Główna konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych posadowionych na stopach fundamentowych w siatce o wymiarach 12 x 22,5 m oraz 24 x 22,5 m w częściach dokowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętości 12, 22,5 i 24 m. Elewacja wykonana w płyt warstwowych.