Panattoni Psary Etap II

 
Dane budynek
Miejscowość
Psary
Powierzchnia
20.130 m²
Długość, szerokość, wysokość
282 / 73 / 12,3 m
Typ budynku
Budynek produkcyjny,  Logistics building
Zakres usług
pod klucz
Czas budowy
6 m-cy
Specyfika

Budowa hali magazynowej wraz z  zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi, układem drogowym oraz niezbędną infrastrukturą.

Opis obiektu

nwestycja stanowi rozbudowę istniejącego zespołu przemysłowo – magazynowego. Zlokalizowana jest
w miejscowości Psary k/Wrocławia w pobliżu węzła drogowego Wrocław Północ łączącego drogę ekspresową S5 z autostradą A8. Główna konstrukcja nośna hali wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych utwierdzonych w stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowi przestrzenny układ podłużnych i poprzecznych dźwigarów kratowych o rozpiętości do 24 m. Obudowa hali zostanie wykonana z płyt warstwowych. Obiekt będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie GOOD.