Budynek magazynowy

REAL MANAGEMENT Łubna

Łubna

Miejscowość

H1: 8500 m², H4: 5500 m²

Powierzchnia

H1: 181/49/12,5, H4:159/37/12,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

9 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łubna w województwie mazowieckim. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Główna konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych posadowionych na stopach fundamentowych w siatce o wymiarach 12 m x 24 m. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętości 12 m, 24 m i dźwigary żelbetowe o rozpiętości 12 m. Elewacja wykonana z płyt warstwowych w układzie poziomym. W hali H1 znajduje się budynek biurowy dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej około 540 m2 . W hali H4 znajdują się pomieszczenia socjalne o łączniej powierzchni około 400 m2 .

Specyfika

Budowa parku magazynowo–produkcyjnego Łubna, w tym: hali magazynowo–produkcyjnej H1 z częścią socjalno-biurową B1, hali magazynowo–produkcyjnej H4 z częścią socjalno–biurową B3, portierni, pompowni, zbiornika wody pożarowej, murów oporowych, układu komunikacji wewnętrznej wraz z parkingami, instalacjami: elektroenergetycznymi, kanalizacji kablowej, wodno-kanalizacyjnej, wody ppoż., gazowej, oraz instalacją kanalizacji deszczowej.