Budynek biurowo-produkcyjno-magazynowy

7R Goleniów7R Goleniów17R Goleniów2
 
Miejscowość

Goleniów

Powierzchnia

29.746 m²

Długość, szerokość, wysokość

295 / 109,2 / 12,4 m

Typ budynku

Office buildings,  Budynek produkcyjny

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

8 m-cy

Specyfika

Budowa obiektu biurowo-produkcyjno-magazynowego wraz z kompleksowym wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej..

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Łozienicy, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S3. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o gr. 17,5 cm / 20 cm. Efektywność energetyczna budynku będzie maksymalizowana poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne i gniazda do ładowania samochodów elektrycznych. Budynek będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie  „Very Good“.