Budynki magazynowo-produkcyjne

7R Lublin Etap I4

Lublin

Miejscowość

Etap I – DC4: 20.000 m² | DC5: 14.000 m²

Powierzchnia

DC4: 182 / 110 / 12,5 m | DC5: 232 / 61 / 12,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building,  Budynek produkcyjny

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

8 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej, w niedalekim sąsiedztwie drogi ekspresowej S17. Obie hale będą wykonane w konstrukcji szkieletowej – prefabrykowanej: żelbetowe słypy oraz stalowa konstrukcja dachu, w lekkiej obudowie z płyt warstwowych. W obiektach znajdziemy powierzchnie magazynowe z chłodniami oraz nowoczesne zaplecza socjalno-biurowe. Całość terenu będzie wyposażona w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą: wewnętrzny układ komunikacyjny, parkingi, portiernie, pompownię ze zbiornikiem pożarowym. Obiekt będzie posiadał ceryfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD.

Specyfika

Budowa pięciu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną. Etap I – hala DC4 oraz DC5.