Budynek magazynowo- usługowo- produkcyjny

7R Małopole3

Małopole

Miejscowość

58.000 m²

Powierzchnia

508 / 181 / 37 / 13,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building,  Budynek produkcyjny

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

15 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Małopolu w Gminie Dąbrówka u zbiegu ul. Granicznej i ul. Warszawskiej w niedalekim sąsiedztwie drogi ekspresowej S8. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa wraz z elementami żelbetowymi prefabrykowanymi (nad blokami biurowymi zlokalizowanymi w hali), składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych. Obiekt będzie posiadał ceryfikat BREEAM na poziomie EXCELLENT.

Specyfika

Budowa zespołu magazynowo- usługowo- produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, portiernią, pompownią, zbiornikami wody na cele ppoż. wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów.