Budynek magazynowo-produkcyjny

7R Mysłowice

Mysłowice

Miejscowość

50.500 m²

Powierzchnia

170 / 318 / 14 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building,  Budynek produkcyjny

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

11 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Mysłowicach przy ul. Cmentarnej, w niedalekim sąsiedztwie węzła drogowego Mysłowice/Brzęczkowice, gdzie łączą się ze sobą Autostrada A4, która należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego oraz Droga Ekspresowa S1. Hala zostanie wykonana w konstrukcji szkieletowej  prefabrykowanej (żelbetowe słupy oraz stalowa konstrukcja dachu), a obudowa z płyt warstwowych w układzie pionowym.
W obiekcie dostępna będzie powierzchnia magazynowa oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Całość terenu zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą: wewnętrzny układ drogowy, portiernię, pompownię ze zbiornikiem pożarowym oraz zbiornik retencji wody deszczowej. Obiekt będzie posiadał ceryfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD.

Specyfika

Budowa hali magazynowo – produkcyjnej z drogą dojazdową, portiernią, pompownią ppoż., zbiornikiem z wodą na cele ppoż.  infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym oraz zbiornikiem retencyjnym.