Budynek produkcyjno – magazynowy, Etap II

7R Rzeszów Etap II4

Rzeszów

Miejscowość

31.360 m²

Powierzchnia

215 / 144 / 12,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

7 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie w sąsiedztwie drogi ekspresowej S19 i autostrady A4. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych PIR grub. 10 cm. Obiekt będzie posiadał ceryfikat BREEAM na poziomie GOOD.

Specyfika

Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z blokami socjalno-biurowymi oraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem.