Budynek produkcyjno – magazynowy

7R Rzeszów Lotnisko1

Rzeszów – Zaczernie

Miejscowość

12.777 m²

Powierzchnia

133,6 / 102,9 / 12,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

6 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Zaczerniu w sąsiedztwie autostrady A4 oraz lotniska w Jasionce. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych PIR grub. 10 cm. Obiekt będzie posiadał ceryfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD.

Specyfika

Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno – biurowym
i instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budową instalacji zewnętrznych, parkingów, dojść i dojazdów do budynku