Exeter Szczecin Hala B1

Exeter Szczecin Hala B14

Szczecin

Miejscowość

14.909 m²

Powierzchnia

204 / 73 / 12,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

6 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szczecin, w pobliżu węzła autostradowego Szczecin Dąbie, autostrady A6. Główna konstrukcja hali wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych sztywno połączonych ze stopami fundamentowymi. Konstrukcję dachu stanowi przestrzenny układ podłużnych i poprzecznych dźwigarów kratowych o rozpiętości do 24 m. Dach przykryty blachą trapezową, z izolacją termiczną z wełny mineralnej, zabezpieczonej przeciwwilgociowo za pomocą membrany dachowej z PVC. Ściany hali wykonane z płyt warstwowych w układzie poziomym. Segment socjalno – biurowy zaprojektowany w technologii żelbetowej oraz tradycyjnej.

Specyfika

Budowa pierwszego etapu hali magazynowo – produkcyjnej, zbiornika retencyjnego, portierni, pompowni i zbiornika ppoż. wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.