Goodman Magnice HUT

Goodman Magnice HUT3

Magnice

Miejscowość

51.675 m²

Powierzchnia

324 / 157 / 17,45 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

11 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest bezpośrednio przy trasie S8 w przemysłowej części gminy Kobierzyce w miejscowości Magnice, oddalonej od centrum Wrocławia o około 18 km. Budynek stanowi pierwszy obiekt nowo powstającego Goodman Wrocław V Logistics Centre. Główna konstrukcja wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych utwierdzonych w monolitycznych stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowi przestrzenny układ podłużnych i poprzecznych dźwigarów kratowych. Części biurowo – socjalne w hali zaprojektowano w technologii żelbetowej i tradycyjnej. Stropy z płyt kanałowych oparte na podciągach żelbetowych.

Specyfika

Budowa hali magazynowej z jednostką socjalno – biurową i pomieszczeniami technicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu.