Sosnowiec

Goodman Sosnowiec Eurocash

Goodman Sosnowiec Eurocash2

Sosnowiec

Miejscowość

28.632 m²

Powierzchnia

263 / 124 / 12,40 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

8 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja znajduje się w przemysłowej części Sosnowca bezpośrednio przy trasie S1. Budynek stanowi rozbudowę parku Goodman Sosnowiec Logistics Centre. Projektowana hala przeznaczona będzie dla najemcy EUROCASH. Na konstrukcję budynku składają się prefabrykowane żelbetowe słupy utwierdzone w stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowi przestrzenny układ podłużnych i poprzecznych dźwigarów kratowych wolnopodpartych. Części biurowo-socjalne w hali zaprojektowano w technologii żelbetowej i tradycyjnej. Stropy z płyt sprężonych o rozpiętości 12,00 m oparte na podciągach żelbetowych oraz żelbetowych sprężonych.

Specyfika

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z instalacjami wewnętrznymi (elektryczne, wod-kan., gazowa, c.o.), wartownią oraz zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim otoczeniu w/w obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: gazociąg, kan. sanitarna, kan. deszczowa, zbiornik retencyjny, wodociąg, linie kablowe elektryczne, komunikacja i parkingi.