Hala magazynowa

Hillwood Gliwice WschódHillwood Gliwice Wschód1Hillwood Gliwice Wschód2
 
Miejscowość

Gliwice Wschód

Powierzchnia

27.792 m²

Długość, szerokość, wysokość

325 / 84 / 12,40

Typ budynku

Logistics building

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

9 m-cy

Specyfika

Roboty rozbiórkowe zespołu budynków i obiektów technicznych dawnego Zakładu Utylizacji Odpadów Powęglowych przy KWK Sośnica, w tym komina żelbetowego metodą strzałową, a następnie budowa hali magazynowej oraz portierni, zbiornika i pompowni p.poż., parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Gliwice Sośnica (łączącego autostrady A4 oraz A1). Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są prefabrykowane słupy żelbetowe. Konstrukcję dachu tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów kratowych o rozpiętości 24 m i 12 m, które oparte są na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest  z płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym PIR o gr. 10 cm. Na terenach zewnętrznych usytuowane są: portiernia wjazdowa, zbiornik zapasu wody p.poż. wraz z budynkiem pompowni p.poż., pomieszczenia dla obsługi obiektu oraz stacja trafo z rozdzielnią elektryczną.