Hillwood Łódź Hala A

Hillwood Łódź Hala A2

Łódź

Miejscowość

73.300 m²

Powierzchnia

504 / 144 / 12,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

7 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu skrzyżowania ulic Rzgowskiej oraz Józefów w dzielnicy Górna w Łodzi. Główna konstrukcja wykonana jest ze wspornikowo zamocowanych w fundamentach słupów żelbetowych, na których spoczywa stalowa konstrukcja dachu w postaci kratownic o rozpiętości do 24 m, opartych na stalowych podciągach kratownicowych lub bezpośrednio na słupach żelbetowych. Dach zostanie pokryty blachą trapezową. Obudowa budynku wykonana będzie z płyt warstwowych. W skład inwestycji wchodzi też infrastruktura towarzysząca hali.

Specyfika

Budowa Centrum produkcyjno – logistyczno – magazynowo – biurowego wraz z infrastukturą techniczną.