Budynek magazynowy

Hillwood Łyszkowice Hala A

Łyszkowice

Miejscowość

39.112 m²

Powierzchnia

293 / 133 / 13,8 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

9 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Czatolin koło Łyszkowic przy węźle Łowicz, w sąsiedztwie austostrady A2. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Główna konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych posadowionych na monolitycznych stopach fundamentowych w siatce o wymiarach 12 x 22,5 m oraz 24 x 22,5 m w częściach dokowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętości 12, 22,5 i 24 m. Elewacja wykonana z płyt warstwowych w układzie poziomym.

Specyfika

Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno - biurowym, portiernią, pompownią i zbiornikiem ppoż., zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi, zbiornikiem retencyjnym oraz drogami i placami.