Hillwood Olsztynek Zalando

Hillwood Olsztynek ZalandoHillwood Olsztynek Zalando1Hillwood Olsztynek Zalando2
 
Miejscowość

Olsztynek

Powierzchnia

98.500 m²

Długość, szerokość, wysokość

432 / 216 / 18,5 m

Typ budynku

Logistics building

Zakres usług

pod klucz

Czas budowy

11 m-cy

Specyfika

Budowa Centrum Dystrybucyjnego z zapleczem socjalno – biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu węzła drogowego Olsztynek - Wschód w obrębie Ameryka, w gminie Olsztynek. Główna konstrukcja wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych sztywno zamocowanych w fundamentach, na której spoczywa dach w postaci kratownic o rozpiętości do 36 m, opartych na stalowych podciągach kratownicowych lub bezpośrednio na słupach żelbetowych. Obudowa budynku wykonana jest z płyt warstwowych. W skład inwestycji wchodzi też trzykondygnacyjny blok biurowo - socjalny, którego konstrukcję stanowią ściany i stropy żelbetowe prefabrykowane.