Hillwood Olsztynek Zalando

Hillwood Olsztynek Zalando3

Olsztynek

Miejscowość

98.500 m²

Powierzchnia

432 / 216 / 18,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

11 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu węzła drogowego Olsztynek - Wschód w obrębie Ameryka, w gminie Olsztynek. Główna konstrukcja wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych sztywno zamocowanych w fundamentach, na której spoczywa dach w postaci kratownic o rozpiętości do 36 m, opartych na stalowych podciągach kratownicowych lub bezpośrednio na słupach żelbetowych. Obudowa budynku wykonana jest z płyt warstwowych. W skład inwestycji wchodzi też trzykondygnacyjny blok biurowo - socjalny, którego konstrukcję stanowią ściany i stropy żelbetowe prefabrykowane.

Specyfika

Budowa Centrum Dystrybucyjnego z zapleczem socjalno – biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.