Budynek magazynowy DPD

Hillwood Ruda Śląska DPD3

Ruda Śląska

Miejscowość

11.800 m²

Powierzchnia

251 / 45 / 14,45

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

12 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej w sąsiedztwie Trasy Średnicowej oraz Trasy N-S. Hala posiada konstrukcję szkieletową żelbetowo-stalową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 46 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych.

Budynek biurowy oraz portiernia w systemie konstrukcji szkieletowej żelbetowo-stalowej. Elementy nośne stalowe stanowią dźwigary oraz podciągi, oparte na żelbetowych słupach prefabrykowanych. Elewacja wykonana z lekkich płyt warstwowych.

Specyfika

Budowa hali magazynowej wraz z zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi,  infrastrukturą i budynkami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu