Budynek produkcyjno – magazynowo – usługowy, Etap II

Hillwood Ruda Śląska Etap II1

Ruda Śląska

Miejscowość

20.863 m²

Powierzchnia

108 / 192 / 12,5

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

10 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej w sąsiedztwie Trasy Średnicowej oraz Trasy N-S. Hala posiada konstrukcję szkieletową żelbetowo-stalową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 18 m oraz podciągów długości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych.

Specyfika

Budowa hali produkcyjno – magazynowo – usługowej wraz z zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi,  infrastrukturą  oraz zagospodarowaniem terenu