Hillwood Ruda Śląska

Hillwood Ruda Śląska2

Ruda Śląska

Miejscowość

32.682 m²

Powierzchnia

174 / 192 / 12,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

8 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej w sąsiedztwie Trasy Średnicowej. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów o rozpiętości 24 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych PIR grub. 10 cm. Na terenach zewnętrznych usytuowany jest zbiornik przeciwpożarowy, zbiornik retencyjny oraz wartownia.

Specyfika

Budowa hali produkcyjno – magazynowo – usługowej wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą i budynkami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu