Hala magazynowo – produkcyjna

Panattoni Czeladź4

Czeladź

Miejscowość

66.032 m²

Powierzchnia

427 / 168 / 14,1 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building,  Budynek produkcyjny

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

8 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Gdańskiej w Czeladzi. Główna konstrukcja nośna hali wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych posadowionych na stopach fundamentowych w siatce o wymiarach 12 × 22,5 m oraz 24 × 22,5 m w częściach dokowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętościach 12, 22,5 i 24 m. Elewacja wykonana z płyt warstwowych. Segmenty socjalno – biurowe zaprojektowano w technologii żelbetowej oraz tradycyjnej. Obiekt będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD.    

Specyfika

Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, portiernią, pompownią i zbiornikiem ppoż., zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi, zbiornikiem retencyjnym oraz drogami i placami, w tym częściami placów służących do rekreacji.