Airport DC1 – Budynek produkcyjno - magazynowy

Panattoni Gdańsk Airport DC1

Gdańsk

Miejscowość

68.460 m²

Powierzchnia

405 / 192 / 12,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building,  Budynek produkcyjny

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

7 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdańskiej dzielnicy Bysewo, w pobliżu lotniska im. Lecha Wałęsy, oraz drogi krajowej nr 7. Główna konstrukcja nośna hali wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych posadowionych na stopach fundamentowych w siatce o wymiarach 12 × 22,5 m  oraz 24 × 22,5 m w częściach dokowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętościach 12, 22,5 i 24 m. Elewacja wykonana z płyt warstwowych. Segmenty socjalno-biurowe zaprojektowano w technologii żelbetowej oraz tradycyjnej. Obiekt będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie GOOD.    

Specyfika

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, portiernią, pompownią i zbiornikiem ppoż., zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi, zbiornikiem retencyjnym oraz drogami i placami.