Panattoni Gliwice Hala F

Panattoni Gliwice Hala F2

Gliwice

Miejscowość

35.190 m²

Powierzchnia

406 / 97 / 12,5 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

7 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach na terenie Panattoni Park Gliwice III. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się dwa główne węzły komunikacyjne – zjazd z autostrady A1 i A4. Główna konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych posadowionych na stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętościach 12, 22,5 i 24 m. Część biurowa zaprojektowana w technologii żelbetowej i tradycyjnej.  Elewacja wykonana z płyt warstwowych. Hala będzie posiadać certyfikat BREEAM na poziomie GOOD.

Specyfika

Budowa hali magazynowej F wraz z zapleczem socjalno-biurowym, placami manewrowymi, parkingami, drogą, zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.