Panattoni K-Flex

Panattoni K-FlexPanattoni K-Flex1Panattoni K-Flex2
 
Dane budynek
Miejscowość
Wielenin-Kolonia
Powierzchnia
18.246 m²
Długość, szerokość, wysokość
214 / 109 / 17,40 m
Typ budynku
Budynek produkcyjny,  Logistics building
Zakres usług
pod klucz
Czas budowy
8 m-cy
Specyfika

Hala produkcyjno-magazynowa wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.

Opis obiektu

Konstrukcja hali wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych posadowionych na stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętości 22,5 m. Dach przykryty blachą trapezową. Ściany hali wykonane z płyt warstwowych grub. 175 mm w układzie poziomym. Hala wykorzystywana będzie jako budynek produkcyjny i magazynowy. W obrębie hali znajdować się będą dwie części socjalno–biurowe, część sanitarna oraz część z pomieszczeniami technicznymi.