Łódź

Panattoni Łódź WH A Bosch

Panattoni Łódź WH A Bosch4

Łódź

Miejscowość

77.000 m²

Powierzchnia

595 / 130 / 12,40 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

8 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Łodzi, w pobliżu Autostrady A1. Hala o konstrukcji szkieletowej - elementami nośnymi są żelbetowe słupy prefabrykowane, na których zamontowana jest tworząca dach konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów kratowych o rozpiętości 24 m i 12 m. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych z rdzeniem PIR o grubości 10 cm. Część socjalno-biurowa i pomieszczenia techniczne wykonane będą w technologii tradycyjnej. W hali przewidziany jest peron kolejowy dla przeładunku materiałów na transport kolejowy. Na terenach zewnętrznych zloaklizowane będą: bocznica kolejowa, zbiornik przeciwpożarowy wraz z pompownią oraz wartownia.

Specyfika

Budowa hali magazynowej z częścią socjalno-biurową, pomieszczeniami technicznymi i towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną (sieci zewnętrzne, drogi, place, parkingi, bocznica kolejowa).