Łódź

Panattoni Łódź WH B Compin

Panattoni Łódź WH B Compin3

Łódź

Miejscowość

36.450 m²

Powierzchnia

444 / 96 / 12,40 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

6 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Łodzi, w pobliżu Autostrady A1. Hala o konstrukcji szkieletowej - elementami nośnymi są żelbetowe słupy prefabrykowane, na których zamontowana jest tworząca dach konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów kratowych o rozpiętości 24 m i 12 m. Elewacja hali wykonana będzie z płyt warstwowych z rdzeniem PIR o grubości 10 cm. Natomiast części socjalno-biurowe i pomieszczenia techniczne w technologii tradycyjnej.

Specyfika

Budowa hali magazynowej z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz technicznymi i towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną (sieci zewnętrzne, drogi, place, parkingi).