Sosnowiec

Panattoni Park Sosnowiec Hala A

Panattoni Park Sosnowiec Hala A3

Sosnowiec

Miejscowość

19.000 m²

Powierzchnia

253 / 89 / 12,40 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

5 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Panattoni Park Sosnowiec położony jest bezpośrednio przy drodze ekspresowej S1, nieopodal autostrady A4, co zapewnia idealne połączenie z miastami południowej Polski oraz resztą kraju. Główna konstrukcja nośna budynku wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych i wspierającej się na nich konstrukcji stalowej dachu. Lekka obudowa budynku została wykonana z kaset stalowych oraz blachy trapezowej. Bardzo dobry wynik przeprowadzonego badania szczelności obiektu metodą blower door test potwierdził profesjonalne wykonanie zewnętrznej obudowy budynku. Hala została wyposażona w dostosowaną do aktualnych przepisów ppoż. instalację tryskaczową, system oddymiania oraz napowietrzania.

Specyfika

Hala A jest pierwszym z realizowanych obiektów wchodzących w skład inwestycji Panattoni Park Sosnowiec – hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną, budynkiem portierni, zbiornikiem na wody p.poż. i pompownią.