Panattoni Psary Etap I

Panattoni Psary Etap I1

Psary

Miejscowość

42.360 m²

Powierzchnia

360 / 120 / 12,4 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

6 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Psary k/Wrocławia w pobliżu węzła drogowego Wrocław Północ łączącego drogę ekspresową S5 z autostradą A8. Główna konstrukcja nośna hali wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych utwierdzonych w stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowi przestrzenny układ podłużnych i poprzecznych dźwigarów kratowych o rozpiętości do 24 m. Segment socjalno- biurowy zaprojektowany w technologii żelbetowej oraz tradycyjnej. Obudowa hali zostanie wykonana z płyt warstwowych. Obiekt będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie GOOD.   

Specyfika

Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym, instalacjami wewnątrzzakładowymi, układem drogowym oraz niezbędną infrastrukturą.