budynek produkcyjno – magazynowy, Etap II

Panattoni Psary Etap II4

Psary

Miejscowość

20.130 m²

Powierzchnia

282 / 73 / 12,3 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

6 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

nwestycja stanowi rozbudowę istniejącego zespołu przemysłowo – magazynowego. Zlokalizowana jest
w miejscowości Psary k/Wrocławia w pobliżu węzła drogowego Wrocław Północ łączącego drogę ekspresową S5 z autostradą A8. Główna konstrukcja nośna hali wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych utwierdzonych w stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowi przestrzenny układ podłużnych i poprzecznych dźwigarów kratowych o rozpiętości do 24 m. Obudowa hali zostanie wykonana z płyt warstwowych. Obiekt będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie GOOD.

Specyfika

Budowa hali magazynowej wraz z  zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi, układem drogowym oraz niezbędną infrastrukturą.