Ruda Śląska

Panattoni Ruda Śląska

Panattoni Ruda Śląska3

Ruda Śląska

Miejscowość

33.500 m²

Powierzchnia

360 / 120 / 84 / 60 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

8 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej w sąsiedztwie Trasy Średnicowej. Hala posiada konstrukcję szkieletową. Elementami nośnymi są słupy żelbetowe prefabrykowane. Dach tworzy konstrukcja stalowa, składająca się z dźwigarów kratowych o rozpiętości 22,5 m i 12 m, opartych na prefabrykowanych słupach. Elewacja hali wykonana jest z płyt warstwowych S-PIR grub. 10 cm. Część socjalno-biurowa i pomieszczenia techniczne są murowane. Na terenach zewnętrznych usytuowany jest zbiornik przeciwpożarowy, zbiornik retencyjny oraz wartownia.

Specyfika

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z instalacjami zewnętrznymi i towarzyszącą infrastrukturą.