Budynek magazynowy

Panattoni Rzeszów Hala B

Rzeszów

Miejscowość

16.630 m²

Powierzchnia

293 / 73 / 12,40 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

8 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w gm. Trzebownisko w sąsiedztwie drogi ekspresowej S19 i autostrady A4. Konstrukcję dachu podtrzymują żelbetowe, prefabrykowane słupy, utwierdzone w stopach fundamentowych. Konstrukcję dachu stanowi przestrzenny układ podłużnych i poprzecznych dźwigarów kratowych. Pomieszczenia techniczne zaprojektowano jako parterowe, wydzielone ścianami murowanymi z cegły silikatowej, oparte na własnych ławach fundamentowych, przykryte żelbetowych stropem. Ściany zewnętrzne w formie lekkiej obudowy z płyt warstwowych i elementów prefabrykowanych betonowych mają funkcję osłonową. Budynek przykryty dachem płaskim o spadku 2%.

Specyfika

Budowa hali magazynowo - usługowej wraz obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.