budynek magazynowy, Etap I

Panattoni Tychy Etap I

Tychy

Miejscowość

35.190 m²

Powierzchnia

248 / 145 / 12,4 m

Długość, szerokość, wysokość

Budynek produkcyjny,  Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

5 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Bieruniu na terenie Panattoni Park Silesia South 7 km od centrum Tychów. W bliskim sąsiedztwie znajduje się skrzyżowanie dróg krajowych numer 1 i 44 oraz S1 i 86. Główna konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetowych słupów prefabrykowanych posadowionych na stopach fundamentowych w siatce o wymiarach 12 × 22,5 oraz 24 × 22,5 w częściach dokowych. Konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe o rozpiętościach 12, 22,5 i 24 m. Część biurowa zaprojektowana w technologii żelbetowej i tradycyjnej.  Elewacja wykonana z płyt warstwowych. Hala będzie posiadać certyfikat BREEAM na poziomie GOOD.

Specyfika

Budowa pierwszego etapu hali magazynowej wraz z częścią chłodniczą, mroźnią,  maszynownią chłodu, zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, pompownią i zbiornikiem ppoż., zewnętrznymi instalacjami wewnątrzzakładowymi, zbiornikami rozsączającymi oraz drogami i placami.