Rawa Mazowiecka

Pepco Rawa Mazowiecka

Pepco Rawa Mazowiecka3

Rawa Mazowiecka

Miejscowość

30.000 m²

Powierzchnia

198 / 150 / 12,50 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

7 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Rawie Mazowieckiej na terenie Centrum Magazynowo – Logistycznego PROLOGIS PARK RAWA MAZOWIECKA, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego Rawa Mazowiecka Północ oraz drogi ekspresowej S8. Główna konstrukcja wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych sztywno zamocowanych w fundamentach, na której spoczywa dach w postaci kratownic o rozpiętości 25 m, opartych na stalowych podciągach kratownicowych lub bezpośrednio na słupach żelbetowych. Obudowa budynku wykonana jest z płyt warstwowych. Nowa hala zostanie połączona z istniejącym już obiektem magazynowym.

Specyfika

Budowa hali DC2/3, połączenie jej z istniejącym obiektem DC1, wykonanie budynków socjalno-biurowych, pompowni, a także rozbudowa istniejących instalacji zewnętrznych i towarzyszącej infrastruktury.