ProLogis Łódź DC2

ProLogis Łódź DC22

Łódź

Miejscowość

16.380 m²

Powierzchnia

226 / 73 / 12,6 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building,  Budynek produkcyjny

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

6 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie PROLOGIS PARK ŁÓDŹ. Hala DC2 realizowana będzie jako pierwszy etap parku, w którym będą się znajdować łącznie 3 budynki o podobnej specyfice. Główna konstrukcja wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych o rozpiętości 22,5 m × 12,5 m. Dach w konstrukcji mieszanej. Wzdłuż elewacji dokowych konstrukcja z belek żelbetowych posadowionych na słupach. Pozostała część konstrukcji dachu wykonana z kratownic stalowych. W obiekcie będą zlokalizowane trzy obiekty socjalno – biurowe. Hala będzie posiadać certyfikat BREEAM na poziomie GOOD.

Specyfika

Hala magazynowo – produkcyjna z trzema zespołami socjalno – biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym.