Łódź

Budynek magazynowo-produkcyjny

ProLogis Łódź

Łódź

Miejscowość

17.020 m²

Powierzchnia

230 / 74 / 14 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building,  Budynek produkcyjny

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

8 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja została zlokalizowana przy alei Ofiar Terroryzmu 11 Września w Łodzi, która stanowi jeden z głównych węzłów komunikacyjnych w Polsce. Realizacja odbywa się na terenie istniejącego Prologis Park Łódź. Hala posiada konstrukcję szkieletową, z przekazaniem naprężeń w kierunku od prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej dachu o rozpiętości do 24 m, przez słupy prefabrykowane i kolejno stopy fundamentowe na grunt. Elewacja wykonana będzie z płyt warstwowych, a w częściach reprezentacyjnych w systemie fasady aluminiowo-szklanej. Nawierzchnia dróg i placu dokowego została zaprojektowana jako betonowa.
Obiekt będzie posiadał certyfikację BREEAM na poziomie EXCELLENT.

 

Specyfika

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą.