Piotrków Trybunalski

ProLogis Piotrków DC 2b Faza I

ProLogis Piotrków DC 2b Faza I2

Piotrków Trybunalski

Miejscowość

10.368 m²

Powierzchnia

72 / 144 / 12,43 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

5 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Rozbudowa istniejącego magazynu zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, na terenie Centrum Magazynowo – Logistycznego PROLOGIS PARK PIOTRKÓW II, 4 km od węzła drogowego Piotrków Trybunalski Południe oraz autostrady A1. Główna konstrukcja nośna wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych sztywno zamocowanych w fundamentach. Konstrukcja dachu w postaci kratownic stalowych o rozpiętości 24 m, spoczywa na stalowych podciągach kratownicowych o rozpiętości 12 m lub bezpośrednio na słupach żelbetowych. Obudowa budynku wykonana jest z płyt warstwowych.

Specyfika

Rozbudowa hali DC2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla firmy Agata Meble.