Wrocław

Prologis Wrocław DC12

Prologis Wrocław DC123

Wrocław

Miejscowość

11.271 m²

Powierzchnia

228 / 48 / 12,53 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

5 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Nowej Wsi Wrocławskiej na terenie Centrum Magazynowo – Logistyczno – Produkcyjno – Usługowego PROLOGIS PARK WROCŁAW V, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego Wrocław Południe, autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S8. Główna konstrukcja wykonana jest z prefabrykowanych słupów żelbetowych sztywno zamocowanych w fundamentach. Konstrukcja dachu w postaci kratownic o rozpiętości 24 m i 12 m (w rozstawie co 6 m i 8 m), opartych na stalowych podciągach kratownicowych lub bezpośrednio na słupach żelbetowych. Wysokość hali do spodu konstrukcji stalowej wynosi 10,10 m. Obudowa budynku wykonana jest z płyt warstwowych w układzie poziomym. Nowa hala przeznaczona będzie na magazyn.

Specyfika

Rozbudowa centrum magazynowo – logistyczno – produkcyjno – usługowego PROLOGIS PARK WROCŁAW V o halę DC12.