Robakowo

Raben Robakowo Hala Nr 10

Raben Robakowo Hala Nr 103

Robakowo

Miejscowość

20.736 m²

Powierzchnia

216 / 96 / 12,75 m

Długość, szerokość, wysokość

Logistics building

Typ budynku

pod klucz

Zakres usług

6 m-cy

Czas budowy
Opis obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Centrum Magazynowo – Logistycznego Raben, znajdującego się przy ulicy Zbożowej w Robakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi S11 i 5km od węzła Krzesiny, łączącego drogę S11 z autostradą A2. Stalowa konstrukcja dachu składająca się z dźwigarów kratowych o rozpiętości 24 m i 12 m, oparta jest na prefabrykowanych słupach żelbetowych. Ściany zewnętrzne wykonane są jako kaseta stalowa, ocieplenie z wełny mineralnej oraz warstwa elewacyjna z blachy trapezowej. W hali znajdują się ściany wydzielenia pożarowego REI 240, które również stanowią ścianę zewnętrzną.

Specyfika

Budowa hali nr 10 na terenie działającego parku logistycznego, wykonanie budynków socjalno-biurowych wraz z instalacjami zewnętrznymi i towarzyszącą infrastrukturą.